Roczne przeglądy eksperckie

Zgodnie z aktualnie obowiązującą normą EN15635 oraz ogólnymi wymogami bezpieczeństwa, każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego użytkowania systemów regałowych oraz przeprowadzenia szczegółowego badania stanu regałów.

Systemy regałowe wymagają przeglądu eksperckiego co najmniej co 12 miesięcy.

Realizujemy przeglądy wszystkich typów regałów.

Coś więcej niż wykaz mechanicznych uszkodzeń!

Celem eksperckiego przeglądu rocznego jest wykrycie uszkodzonych elementów sytemu i ocena ryzyka w celu ustalenia działań naprawczych. Uszkodzenia oceniane są zgodnie z metodologią pomiaru i oceną bazującymi na wytycznych SEMA, producentów regałów oraz PN EN 15635. W trakcie przeglądu często wyjaśniane są wątpliwości użytkowników prowadzących własne regularne przeglądy wewnętrze.

Przedmiotem badania jest również analiza innych aspektów pracy magazynu (takich jak dokumentacja, stan palet i ładunków, akcesoria, obsługa, itp.) w świetle wymogów normy PN-EN 15635, stanowiących uzupełnienie głównej struktury systemu regałowego.

Przedstawiona ocena i doradztwo w zakresie rozwiązań dla użytkowników ma na celu zapobieżenie dalszym szkodom i potencjalne negatywnym konsekwencjom dla firmy. Dobrze zaplanowane i zarządzane przeglądy okresowe powinny pomóc osiągnąć i poprawić:

  • bezpieczeństwo w miejscu pracy,
  • oddziaływanie awarii i uszkodzeń na system regałowy,
  • spełnienie wymagań przepisów BHP.

Oferujemy Państwu ekspercki przegląd serwisowy obejmujący swoim zakresem m.in.:

  • kontrolę poprawności użytkowania systemu, w tym zgodność z dokumentacją / wytycznymi producenta,
  • zgodność z normami (tabliczki, oznakowanie magazynu, drogi transportowe, sposób składowania ładunków, itp.),
  • kontrolę stanu regałów pod względem uszkodzeń mechanicznych i sporządzenie wykazu elementów do naprawy,
  • kontrolę pomiarową odchyłek systemu regałowego,
  • zakończenie przeglądu pisemnym protokołem zawierającym rekomendacje dotyczące możliwości poprawy bezpieczeństwa systemu regałowego.

Stosujemy przejrzyste znakowanie:

Uszkodzenia mechaniczne w trakcie przeglądu są oznakowane czytelnymi etykietami z datą i kolorem ryzyka.

Skontrolowane regały są oznakowane etykietami przypominającymi z  datą kolejnego przeglądu.

Dlaczego my?

Doświadczenie

Do Państwa dyspozycji oddajemy zespół inżynierski z ponad 30-letnim doświadczeniem, wspierany współpracą z uznanymi na świecie producentami podzespołów.

Rozwiązania
indywidualne

Specjalizujemy się w projektach indywidualnych, z uwzględnieniem specyfiki ładunków, wykonywanych operacji, interakcji z maszynami czy warunkami przestrzennymi.

Serwis

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, a w razie konieczności modernizację i remonty.

Doradztwo

Służymy fachowym doradztwem w całym okresie użytkowania dostarczonych urządzeń

Zapraszamy do współpracy

+48 61 815 04 43

Bogucin, Pilotów 6

PL 62-006 Kobylnica k.Poznania